Er komen 35.000 nieuwe woningen bij in de Oostflank van Rotterdam. De Oostflank is het gebied tussen Prins Alexander en Zuidplein. De bouw gaat samen met de komst van een nieuwe brug tussen IJsselmonde en Kralingen, snel openbaar vervoer tussen Zuidplein en Kralingse Zoom en een nieuw treinstation Stadionpark. Zuid en Oost worden zo met elkaar verbonden. Woningen, werk, school en andere voorzieningen worden beter en sneller bereikbaar. De kortere reistijd betekent meer kansen voor iedereen, want er komen meer banen en opleidingen binnen handbereik. Ook bieden de komst van de brug en het nieuwe openbaar vervoer kansen om het gebied (economisch) aantrekkelijker, levendiger en sociaal veilig te maken. De bestaande omliggende wijken profiteren ook mee.

De afspraken hierover zijn op 18 januari 2024, in een bestuursovereenkomst vastgelegd door de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de gemeente Rotterdam. Dit zijn de 4 initiatiefnemers van het project.

Tussen 2024 en 2027 worden de brug, de OV-verbinding en het station verder uitgewerkt en concreet gemaakt in overleg met betrokken bewoners, ondernemers en organisaties. Deze fase wordt afgerond met een Projectbesluit, waarna de voorbereidingen voor de daadwerkelijke bouw kunnen starten.