De VNG vraagt zowel de Tweede als de Eerste Kamer niet in te stemmen de verruiming van de mogelijkheden van de omgevingsvergunning voor de bewoning van recreatiewoningen. De VNG reageerde al eerder afwijzend op het voornemen van het kabinet om het besluit Omgevingswet te wijzigen.

VNG inbreng voorhangprocedure besluit t.b.v. recreatiewoningen