Gemeenten onderkennen het belang van vergroening bij gebiedsontwikkeling, schrijft de VNG aan demissionair minister Schouten (LNV). Ze benadrukken daarbij dat het voor gemeenten belangrijk is dat vergroening niet apart, maar als integraal onderdeel van stedelijke ontwikkeling en inbreiding wordt meegenomen.

Dat staat in de brieven aan minister Schouten en aan de vaste Kamercommissies LNV en BZK, waarin de VNG het standpunt van gemeenten meegeven voor het notaoverleg op 27 september over de initiatiefnota Groen in de stad.

Integrale benadering

Vergroening van de bebouwde omgeving is belangrijk voor biodiversiteit, gezondheid, klimaatadaptatie en ruimtelijke kwaliteit. Om kwalitatief hoogwaardig groen te realiseren in combinatie met intensiever ruimtegebruik, is vanaf het begin een integrale, groeninclusieve ruimtelijke benadering vereist.

Het helpt gemeenten als het rijk ervoor zorgt dat groen als onlosmakelijk onderdeel van stedelijke ontwikkeling en inbreiding wordt meegenomen. Waar het rijk mede bijdraagt aan bijvoorbeeld volkshuisvesting of bereikbaarheid, zou de groenopgave (naast zaken als de energietransitie) daarvan een integraal onderdeel moeten zijn.

De VNG pleit vanuit gemeenten dan ook voor ontschotte budgetten. Nu heeft elk thema nog zijn eigen subsidie, is eenmalig of structureel, met verschillende aanvraagprocedures, termijnen en voorwaarden. Hier is veel winst te behalen zonder dat het extra geld hoeft te kosten.

Meer informatie