De VNG heeft de Kamer het gemeentelijk standpunt meegeven over de versterking van het stelsel voor kwaliteitsborging in het bodembeheer. De VNG maakt zich zorgen over de uitvoerbaarheid van maatregelen door gemeenten en vragen aandacht voor een zuivere invulling van de rollen in het publiek-private stelsel.

In de brief worden 2 voor gemeenten belangrijke punten benoemd:

  • Versterking van het publieke toezicht is noodzakelijk omdat de balans te ver naar de private kant doorslaat. Gemeenten hebben een zeer beperkte rol bij het toezicht. De VNG ziet een stevige rol weggelegd voor het ILT.
  • De VNG heeft het ministerie in februari laten weten dat gemeenten een enorme disbalans hebben in de opgelegde taken versus de bijbehorende budgetten die zij daarvoor hebben. Daarom vroegen zij het ministerie om een realistisch uitvoeringsperspectief dat niet leidt tot extra belasting/inzet van gemeenten.

Meer informatie