Een herhaalde oproep om € 300 miljoen extra beschikbaar te stellen voor isolatie. En de waarschuwing dat gemeenten niet kunnen controleren of overal de cv-ketel is vervangen door een warmtepomp. Dat zijn 2 van de 8 punten die de VNG inbrengt voor het Kamerdebat klimaatakkoord gebouwde omgeving op 22 maart.

Versnel de isolatiemaatregelen

Steeds meer inwoners willen energie besparen en isoleren, maar dit is nog niet voor iedereen weggelegd. Geld voor isolatie mag niet het probleem zijn, nu we miljarden besteden aan inkomenssteun. Met een grootschalige isolatieaanpak helpen we inwoners met onhoudbare energielasten en ongezonde woningen, en komen we ook dichter bij het halen van de klimaatdoelstellingen.

Daarom blijft de VNG bij de oproep uit november 2022 om op korte termijn structureel € 300 miljoen extra vrij te maken voor het Nationaal Isolatieprogramma (NIP). Dit vraagt wel om enkele aanpassingen in het NIP. Zowel het maximale bedrag per huishouden, als het selecteren op de doelgroep via de WOZ-waarde beperken het effect van het programma.

Verplichting hybride warmtepompen onuitvoerbaar via Bouwbesluit

De VNG staat achter de uitfasering van oude cv-ketels, maar is ronduit negatief over het handhaven hiervan via het Bouwbesluit. Gemeenten hebben geen capaciteit om in miljoenen woningen te controleren of ze de juiste verwarming hebben. Het is beter om afspraken te maken met de techniek- en verwarmingsbranche dan gemeenten te vragen dwangsommen op te leggen.

Overige punten

  • Maak subsidies eenvoudiger
  • Stel een landelijke visie op betaalbaarheid op
  • Maak het belang van energielabels groter
  • Zorg voor voldoende financiële middelen voor het ontzorgingsprogramma voor het mkb
  • Stel de portefeuilleaanpak verplicht voor alle grote vastgoedeigenaren