Een nieuw pijpleidingtraject voor het transport van chemische stoffen tussen de Antwerpse haven en het Duitse Ruhrgebied komt er voorlopig niet. De Vlaamse regering heeft het project voorlopig stopgezet vanwege ophef over de impact op het landschap.

Volgens de plannen die eind 2020 werden gelanceerd, zou er een strook komen van 45 meter breed met daarin tot wel acht pijpleidingen. In veel gemeenten waar deze strook doorheen zou kunnen gaan, heerste al snel ongerustheid over de mogelijke gevolgen. Er zouden ook woningen moeten wijken.

De Vlaamse minister van Omgeving Zuhal Demir zegt dat na veel reacties van omwonenden en extra onderzoek inmiddels duidelijk is dat het project grondig bijgestuurd zal moeten worden. De regering eist dat er geen onteigeningen nodig zijn en dat natuurschade zo veel mogelijk wordt voorkomen. De zogeheten leidingstraat zou bovendien moeten bijdragen aan de overgang naar hernieuwbare energie.

Oorspronkelijk waren er drie mogelijke tracés voorgesteld. Een daarvan is al uitgesloten omdat deze route niet mogelijk is zonder dat er mensen uit hun huis worden gezet. De twee tracés die nog over zijn voldoen ook niet, maar deze routes zouden nog aan te passen zijn om onteigeningen te vermijden. In de politiek gaan stemmen op om nu eerst met de gemeenten te overleggen.

Greenpeace laat in een reactie weten de beslissing van de Vlaamse regering te verwelkomen. “Het economisch plaatje voor de leidingstraat gaat uit van de groei van fossiele brandstoffen”, geeft een woordvoerder aan. “Die groei is echter noch evident, noch wenselijk. Een duurzame energietransitie vraagt vooral meer kabels, en minder pijpleidingen.”