Bij het verlenen van vergunningen voor windmolenparken op zee is te weinig aandacht voor de milieueffecten. Om daar meer inzicht in te krijgen gaan vissers meewerken aan onderzoek van het World Treasury Center naar de impact van de offshore windturbines op het maritieme leven.

Volgens de vissers, verenigd in de stichting Eendracht Maakt Kracht (EMK), is er momenteel een gebrek aan voldoende onderzoek. Daarbij zouden veel onderzoeken waarop vergunningverlening nu gebaseerd is gedateerd zijn. In de milieueffectrapportages van windparken zou volgens de vissers ook vaak melding worden gemaakt van het tekort aan gedegen onderzoek, maar blijft actie daarna uit.

De vissers menen dat zij als beste partij kunnen zien wat de impact van de windparken op zee is op bijvoorbeeld de vis- en de vogelstand. De vraag volgens de vissers is of de offshore windindustrie wel zo duurzaam is als nu door bijvoorbeeld milieuclubs wordt gesuggereerd. “Voor je het weet zitten we in een onomkeerbare situatie waardoor het leven in zee en onze voedselvoorziening in gevaar komt”, aldus EMK.

Volgens de stichting is de aanleg van de windparken, en dan vooral het heien van palen voor windturbines, uiterst schadelijk voor het milieu. Ook zouden zee- en luchtstromingen verstoord kunnen worden door de windparken. Verder neemt de kans op aanvaringen op zee toe, menen ze. Zo merken de vissers nu al dat er minder vis zit in en om de windparken. Die worden verjaagd door het geluid van de wieken. Daarnaast zijn er rondom de windparken ook veel minder vogels door het “gehaktmoleneffect”. Wat de vissers verder steekt is dat ze van de een op andere dag van hun visgronden verjaagd worden als besloten is tot de aanleg van een windpark.

Een zegsman van EMK benadrukt dat er “onafhankelijk onderzoek” nodig is. Wat hem betreft sluiten ook onderzoekers van Wageningen University & Research en milieuorganisaties aan bij het onderzoek. De vissers zullen in ieder geval dagelijks rapporteren over het ecosysteem aan het World Treasury Center. Het verzamelen van data begint al deze maand.