Het voorstel van minister Schultz om 24 nieuwe projecten onder de Crisis- en herstelwet te brengen kon op 02 juni 2017 rekenen op instemming door de ministerraad. Hierbij moet worden gedacht aan oude industrieterreinen die kunnen worden verbouwd tot moderne (en daarmee duurzame) bedrijvenparken, woningbouw op leegstaande bedrijventerreinen of het ontwikkelen van een attractiepark. 

Zestiende tranche

De nieuwe projecten vormen alweer de zestiende tranche van het Besluit uivoering Crisis- en herstelwet. Met deze tranche worden er 16 gemeenten toegevoegd aan het bestemmingsplan bverbrede reikwijdte. Een 150-tal gemeenten maakt gebruik van de mogelijkheden van deze wet. Voorwaarde voor de mogelijkheid om af te wijken van bestaande wet- en regelgeving is dat het betreffende project duurzaam en innovatief is. Van alle gemeenten in Nederland werkt hiermee 25 procent met een bestemmmingsplan verbrede reikwijdte aan mogelijkheden die in de nieuwe Omgevingswet terug zullen komen. 

Voorbeelden

De Efteling: de Crisis- en herstelwet maakt het mogelijk dat dit pretpark, dat continu in ontwikkeling is, onder voorwaarden zonder vergunning kleine bouwwerken kan plaatsen. Het gaat dan om bankjes, wegwijzers, afvalbakken en kleine bouwwerken als een sprookjesboshuisje.

Energienet Ameland: in 2016 is het zonnepark Ameland gerealiseerd. Met gebruik van de Crisis- en herstelwet bouwt het eiland een slim energienetwerk dat energie kan opslaan. Dit is een stap in de richting om het eiland in 2020 op een duurzame manier onafhankelijk te maken op het gebied van energie.