Op 20 oktober is de internetconsultatie van het Verzamelbesluit Omgevingswet 2023 van start gegaan. Iedereen die dat wil, kan tot en met 17 november 2022 reageren op het concept van dit verzamelbesluit.

Dit besluit bevat technische wijzigingen in de 4 Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s) onder de Omgevingswet:

Ook worden enkele aan de Omgevingswet gerelateerde technische wijzigingen doorgevoerd in andere AMvB’s.

Aanleiding internetconsultatie

Het is bij de bouw van een nieuw stelsel van regelgeving niet te vermijden dat de regels op onderdelen onvolkomenheden bevatten. Met het Verzamelbesluit Omgevingswet 2022 (Stb. 2022, 172) zijn al veel technische onvolkomenheden opgelost. Met dit 2e verzamelbesluit worden opnieuw technische onvolkomenheden opgelost in de 4 AMvB’s onder de Omgevingswet.

De wijzigingen in de andere AMvB’s gaan over het oplossen van verschrijvingen en inconsistenties en actualisering in verband met wijzigingen in andere regelgeving. Een kleiner deel betreft het corrigeren van inhoudelijke omissies.

Meer informatie