Het Verzamelbesluit Omgevingswet 2023 is op 15 september gepubliceerd in het Staatsblad. Dit Verzamelbesluit bevat een aantal reparaties van onvolkomenheden in de AMvB’s bij de Omgevingswet. Het treedt tegelijkertijd met de Omgevingswet in werking.

Het Verzamelbesluit bevat technische wijzigingen in met name de 4 Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s) bij de Omgevingswet: het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit bouwwerken leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving en het Omgevingsbesluit. Daarbij gaat het om juridisch-technische reparaties van onvolkomenheden van niet-beleidsmatige aard.

Dit Verzamelbesluit bevat de laatste omvangrijke aanpassing in de AMvB’s in aanloop naar de inwerkingtreding op 1 januari 2024.

Meer informatie

Verzamelbesluit Omgevingswet 2023