Het Verzamelbesluit Omgevingswet 2022 is op 5 mei 2022 gepubliceerd in het Staatsblad. Dit eerste Verzamelbesluit bevat onder andere juridisch-technische reparaties van kleine onvolkomenheden en gaat tegelijk met de Omgevingswet in werking.

Het Verzamelbesluit Omgevingswet 2022 bevat technische wijzigingen in met name de 4  van de Omgevingswet: het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit bouwwerken leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving en het Omgevingsbesluit. Daarbij gaat het om juridisch-technische reparaties van onvolkomenheden van niet-beleidsmatige aard.

Daarnaast bevat dit Verzamelbesluit wijzigingen aan de bruidsschat. Dit betekent dat gemeenten en waterschappen deze wijzigingen van de bruidsschat niet meer zelf hoeven door te voeren.

Meer informatie