De internetconsultatie van de Verzamel-AMvB Omgevingswet 2022 is van start gegaan. Iedereen die dat wil, kan tot en met 27 augustus 2021 reageren op het concept van deze Verzamel-AMvB.

De Verzamel-AMvB Omgevingswet 2022 bevat technische wijzigingen in de 4 AMvB’s van de Omgevingswet: het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit bouwwerken leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving en het Omgevingsbesluit.

Daarnaast worden met deze Verzamel-AMvB kleine onvolkomenheden in de bruidsschat gecorrigeerd. De bruidsschat zorgt ervoor dat rijksregels over activiteiten in de leefomgeving naar omgevingsplannen van gemeenten of verordeningen van waterschappen worden verplaatst.

Meer informatie