Het vertrouwen van boeren en tuinders in hun huidige bedrijfssituatie is in het tweede kwartaal enigszins hersteld na het dieptepunt in het eerste kwartaal. De Agro Vertrouwensindex, een vertrouwensgraadmeter voor de sector, is weer boven het nulpunt gekomen.

De vertrouwensindex kelderde in het eerste kwartaal naar een stand van min 4 en steeg in het tweede kwartaal weer naar plus 4. Daarmee tonen Nederlandse boeren en tuinders zich voorzichtig optimistisch over hun bedrijfssituatie. Vooral bij glastuinders is het vertrouwen sterk gestegen. De stemming bij akkerbouwers bleef nagenoeg gelijk. Varkenshouders waren somberder dan een kwartaal geleden.

Over de nabije toekomst zijn Nederlandse boeren en tuinders nog steeds negatief gestemd. Deze index is beter dan een kwartaal eerder maar bij de meeste ondernemers overheersen de zorgen over de komende twaalf maanden.

Bij de peiling zijn meerdere organisaties betrokken, waaronder land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland, het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit en Wageningen Economic Research. In het onderzoek werd niet specifiek gevraagd naar het motief van de gegeven antwoorden. Volgens de onderzoekers kunnen naast de impact van de coronacrisis, ook bijvoorbeeld weersomstandigheden een rol spelen, evenals het landbouwbeleid van de overheid.