De NTA (Nederlands Technische Afspraak) geeft eisen en aanwijzingen voor de standaardwerkwijze voor geuronderzoek in Nederland. De oude NTA 9065 dateerde uit 2012. Deze is nu geheel herzien en in 2 nieuwe delen gepubliceerd.

De 2 nieuwe delen zijn de NTA 9065-1, over de opzet, uitvoering en rapportage van geuronderzoeken en de NTA 9065-2 over de monstername en analyse. Reden voor herziening waren nieuwe ontwikkelingen op het gebied van geuronderzoek, ook in Europees verband, en het herformuleren van de eisen ten aanzien van geurmonstername en geuranalyse ten behoeve van accreditatie.
Meer informatie

Lees meer over de belangrijkste wijzigingen in het bericht van NEN: Herziene NTA 9065 over geuronderzoek in twee nieuwe delen gepubliceerd