De verlichting langs ongeveer 470 kilometer snelweg kan dit jaar nog niet aan. Een onderzoek naar de effecten van snelwegverlichting op de natuur, waaronder de gevolgen voor bepaalde diersoorten, gaat dit jaar niet door.

Het was de wens van het kabinet om langs 550 kilometer snelweg tussen 11 uur ’s avonds en 5 uur ’s ochtends de verlichting weer aan te doen, om zo de verkeersveiligheid te verbeteren. Langs 80 kilometer is dit inmiddels ook gebeurd.

Volgens de Wet Natuurbescherming mogen de rust- en voorplantingsplaatsen van beschermde diersoorten niet verstoord worden, iets waar de lantaarnpalen mogelijk wel voor zorgen. Het onderzoek hiernaar moet op enkele gezette periodes in het jaar plaatsvinden, waaronder het voorjaar, schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen in een brief aan de Tweede Kamer.

Onder meer vanwege “de actualiteiten rond Covid-19 en het stikstofdossier” is er volgens het ministerie van Infrastructuur “beperkte capaciteit in de markt om de onderzoeken uit te voeren”, en moet het onderzoek naar volgend jaar april verplaatst worden.