Provincies en het Rijk hebben een 1e versie gemaakt van de vergunningcheck voor de regels over het onderhouden of weghalen van een boom of beplanting buiten de bebouwde kom. Deze vergunningcheck is nu toegevoegd in het Omgevingsloket.

Wat betekent dit?

Bij een vergunningcheck voor de werkzaamheid ‘boom of beplanting onderhouden of weghalen’ moeten eerst de vragen van het Rijk worden beantwoord. Deze vragen zijn alleen van toepassing voor een activiteit buiten de bebouwde kom én wanneer het onderhoud of het weghalen niet in een tuin of op een erf plaatsvindt.

Aansluitpunt toepasbare regels

Het Rijk is verantwoordelijk voor de activiteit. En de provincie heeft regelruimte en is bevoegd gezag voor de melding die gedaan wordt. Om dit proces goed te laten verlopen, is sprake van een aansluitpunt in de toepasbare regels.

Dat betekent dat alle provincies hun regels kunnen toevoegen aan de regels van het Rijk. Er zijn provincies die op deze manier werken, maar er is ook een aantal provincies die zelf al toepasbare regels aan een andere activiteit in de oefenomgeving van het Omgevingsloket hebben toegevoegd. In dat laatste geval is er kans op ‘dubbele’ regels. Hoe die dubbele regels eruit zien, verschilt per provincie.