Het Afvalfonds Verpakkingen betaalt gemeenten vanaf 1 januari 2023 voor het aandeel verpakkingen in openbare prullenbakken. Het Afvalfonds betaalt een vergoeding van € 0,76 per inwoner, uit te keren op basis van inwoneraantal.

Vergoeding in 2023

Voor het jaar 2023 hebben de VNG en het Afvalfonds Verpakkingen, ondersteund door NVRD en Nedvang, overeenstemming bereikt over deze vergoeding. Die heeft betrekking op zowel het beheren en legen van prullenbakken als de verwerking van het verpakkingsafval. Gemeenten betalen deze kosten nu nog zelf.

Zwerfafvalvergoeding vervalt

Per 1 januari 2023 verdwijnt de zwerfafvalvergoeding uit de Raamovereenkomst Verpakkingen 2012-2022. De nieuwe vergoeding is geen vervolg, maar draagt bij aan het dekken van de kosten voor de bestrijding van zwerfafval. Daarnaast ontvangen gebiedsbeheerders, waaronder gemeenten, vanaf 2024 een kostenvergoeding voor het opruimen van zwerfafval in het kader van de Single Use Plastics-richtlijn.

Afvalinname vanaf 2024

Ook hebben de VNG en het Afvalfonds de uitgangspunten en onderzoeksvragen voor een passend innamesysteem voor 2024 en verder vastgelegd. Het verpakkingsafval in openbare prullenbakken wordt op dit moment meestal niet gerecycled. Het Afvalfonds en gemeenten willen graag dat dit afval in de toekomst wel wordt gerecycled, zodat waardevolle grondstoffen in de verpakkingsketen behouden blijven.