De eerste lockdown van 2020 heeft de luchtkwaliteit in Nederland nog meer doen verbeteren dan in eerste instantie werd ingeschat. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en DCMR Milieudienst Rijnmond becijferen in een wetenschappelijk artikel dat de afname van schadelijke stoffen hoger was dan ze eerder dachten.

Volgens de onderzoekers daalde de concentratie stikstofdioxide (NO2) in het voorjaar met ongeveer een kwart in steden. In drukke straten bedroeg de afname zelfs 30 procent, in landelijk gebied ongeveer 18 procent. Eerder werd uitgegaan van 10 tot 20 procent verbetering. De fijnstofconcentraties daalden met 10 tot 25 procent. “Ook dit is meer dan eerder werd ingeschat”, meldt het RIVM.

Tijdens de eerste lockdown die Nederland meemaakte verdwenen de files, kwam het vliegverkeer grotendeels stil te liggen en nam ook de bedrijvigheid in de industrie af. Een grote klap voor de economie, maar het milieu ging erop vooruit.

De nieuwe cijfers zijn gebaseerd op een uitgebreide analyse van meetresultaten tot half mei. In voorlopige analyses werden alleen gegevens over maart en april meegenomen. Een ander verschil is dat de onderzoekers nu de invloed van het weer hebben gescheiden van de invloed van de coronamaatregelen.

Of de tijdelijke verbetering van de luchtkwaliteit gezondheidswinst oplevert is “op dit moment niet aan te geven”, aldus de onderzoekers. Ze publiceren hun resultaten in het wetenschappelijke tijdschrift Atmospheric Environment.