De Europese Commissie moet opnieuw uitleggen waarom zij Nederland toestond natuurorganisaties te subsidiëren om grond aan te kopen voor nieuwe natuur. De onderbouwing door de commissie deugt niet, vindt het Hof van Justitie van de Europese Unie. Daardoor dreigt alsnog een streep door de subsidieregeling.

Dertien natuurorganisaties (Natuurmonumenten en de twaalf provinciale landschappen) streken in de jaren 1993 tot 2012 honderden miljoenen euro’s op om nieuw natuurgebied te verwerven en pacht af te kopen. Dat kwam eigenlijk neer op staatssteun, vond de Europese Commissie, maar ze zag die toch door de vingers.

Een twintigtal landgoedeigenaars, boeren en andere particuliere grondbezitters kwam daartegen in het geweer, omdat zij zo uit de markt zouden worden gedrukt. Ze vochten de onderbouwing van de commissie aan, en kregen twee jaar geleden gelijk van het Gerecht van de Europese Unie. Het Europese hof bevestigde die uitspraak donderdag.

De Europese Commissie moet, met deze uitspraak in het achterhoofd, nu opnieuw bepalen of de natuurorganisaties ongeoorloofd staatssteun hebben ontvangen. Als zij tot die conclusie komt, moeten de organisaties de subsidie mogelijk terugbetalen.