Overheden en uitvoeringsorganisaties oefenen al een tijd met het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) als voorbereiding op de Omgevingswet. Bijvoorbeeld met het ontvangen en behandelen van vergunningen en met het maken en aanleveren van toepasbare regels. Dat begint met het aansluiten van overheden met lokale software op de landelijke voorziening van het DSO. Dat gebeurt door softwareleveranciers en dit proces is in volle gang. Tegelijkertijd zijn overheden bezig met het inregelen van de eigen werkprocessen en start het landelijk beproeven en oefenen vanuit de praktijk. Dit is essentieel voor een goede voorbereiding op de start van de Omgevingswet op 1 juli 2022. Maar hoe zit het met de DSO-planketen, waar overheden hun omgevingsdocumenten opstellen en publiceren? Recente artikelen in de media geven aanleiding om wat dieper op de stand van zaken in te gaan.

Hoe zit het met de DSO-planketen?

Aan de DSO-keten voor planvorming werken veel partijen, waaronder de softwareleveranciers, er hard aan om alle overheden vanaf oktober dit jaar te kunnen laten oefenen met omgevingsdocumenten. Dit vergt veel van de softwareleveranciers omdat de definitieve standaard voor het publiceren van plannen, de Standaard officiële publicaties (STOP), later dan gepland is vastgesteld. Ook op dit moment worden nog enkele wijzigingen doorgevoerd. Hierbij werken we met alle betrokken partijen en de leveranciers samen om in oktober dit jaar een goed werkende keten voor planvorming te kunnen aanbieden. Wij hebben waardering voor alle plansoftwareleveranciers, die een enorme inspanning leveren om hun klanten op tijd oefensoftware te kunnen aanbieden.

Meer veelgestelde vragen

Kijk hier voor meer vragen over de DSO-planketen.