Om de klimaatdoelen in de bouwsector te behalen zijn met name technische vakmensen nodig. Dan gaat het om bijvoorbeeld monteurs die isolatie, zonnepanelen en warmtenetten kunnen aanleggen, maar ook ondersteunende beroepen zoals ontwerpers en vloerenleggers, mensen die advies geven over energie en duurzaamheidsmedewerkers bij gemeenten. Dat heeft uitkeringsinstantie UWV in kaart gebracht.

De bouw is een van de sectoren waarover ook klimaatafspraken zijn gemaakt. Zo moeten om de CO2-uitstoot terug te dringen de ruim 7 miljoen bestaande huizen en 1 miljoen gebouwen in Nederland beter geïsoleerd worden, van het aardgas af en op duurzame warmte- en energiebronnen aangesloten worden. Tot 2030 gaat het om het verduurzamen van 1,5 miljoen bestaande huizen. Daar komt de kabinetsambitie van het bijbouwen van 100.000 woningen per jaar bij. Die moeten ook allemaal energieneutraal worden, stelt het UWV.

Voor al deze werkzaamheden zijn de komende jaren veel vakmensen nodig, stelt het UWV. Behalve technisch personeel is er ook behoefte aan mensen die ondersteunend werk doen voor verduurzaming. Dan gaat het om bijvoorbeeld grondwerkers, vloerenleggers en ontwerpers, werkvoorbereiders en calculatoren (mensen die berekeningen maken voor de bouwkosten). Daarnaast zijn er ook talloze andere professionals nodig, van communicatieadviseurs die draagvlak kunnen creëren voor de energietransitie, tot beleidsmedewerkers bij gemeenten die plannen maken en vergunningen verlenen.

Volgens het UWV is er op dit moment een groot tekort aan de benodigde vakmensen, omdat ook los van de klimaatdoelen er te weinig van dit soort personeel is. In het derde kwartaal van 2021 kwam het aantal vacatures voor dit soort technische beroepen uit op 46.000. De meeste vacatures staan open voor bouwberoepen, zoals werkvoorbereiders en calculatoren, loodgieters, timmerlieden en elektriciens en monteurs. Om meer personeel erbij te krijgen zijn al diverse opleidings- en omscholingstrajecten gestart.

Het UWV deed het onderzoek naar de vakmensen samen met Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en een vakgroep van de Sociaal-Economische Raad (SER).