Na inwerkingtreding van de Omgevingswet verschuift de verantwoordelijkheid voor implementatie van programma- en lijnmanagement. Welke valkuilen kunnen daarbij worden omzeild? Daarvoor is een brochure uitgebracht: Tips en tricks bij overdracht programma naar lijn.

Op 1 januari 2023 treedt de Omgevingswet in werking. Dat is voor veel overheden aanleiding om de implementatie van de wet over te dragen van de programma- naar de lijnorganisatie. Het is dan belangrijk dat opgebouwde kennis en ervaring in de lijnorganisatie behouden blijven. Een goede overdracht is cruciaal. Onlangs is door Berenschot een brochure uitgebracht met tips en tricks om deze overdracht succesvol te laten zijn, vooral binnen de Rijksoverheid. Voor uitvoeringsorganisaties van het Rijk en andere overheden is deze brochure eveneens nuttig. Vooral op het gebied van vergunningverlening, toezicht- en handhaving (VTH).