Veel gemeenten zijn nu bezig met de overgang van bestemmingsplannen naar omgevingsplan en kondigen een bestemmingsplanstop aan. De Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft informatie gepubliceerd over hoe dit vorm te geven binnen de juridische kaders.

Naast deze informatie heeft de VNG ook 3 praktische tips op een rij gezet over hoe gemeenten de overgang van bestemmingsplannen naar het omgevingsplan goed kunnen laten verlopen.