Vanaf begin oktober 2022 komt er een extra controle (validatie) in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) voor toepasbare regels. Het DSO controleert dan of toelichtingen bij toepasbare regels voldoen aan de richtlijnen voor digitale toegankelijkheid. De toelichtingen moeten namelijk door elke gebruiker van het Omgevingsloket goed te lezen zijn. Deze validatie komt naar verwachting in september 2022 in de Standaard toepasbare regels (STTR).

Digitale toegankelijkheid Omgevingsloket

Als overheid maakt u toepasbare regels voor het Omgevingsloket van het DSO. U kunt met toelichtingen extra informatie geven bij uw toepasbare regels. De tekst kunt u opmaken in uw regelbeheersoftware met behulp van de opmaaktaal Markdown. Bijvoorbeeld om een deel van de tekst dikgedrukt of schuingedrukt te maken.

Een deel van de opmaaktaal Markdown voldoet niet aan de WCAG (Web Content Accessibility Guidelines), richtlijnen voor toegankelijke websites. Het Omgevingsloket moet toegankelijk zijn voor iedereen. Daarom ondersteunt het DSO alleen de Markdown-opmaak die door WCAG is toegestaan. Hierop gaat het DSO vanaf oktober 2022 controleren als overheden hun toepasbare regels aanleveren.