Inwoners van Utrecht kunnen subsidie krijgen als ze hun open haard of houtkachel laten verwijderen. Met de regeling wil de gemeente de luchtvervuiling in de stad tegengaan. Wie de open haard laat verwijderen, of het rookkanaal laat slopen of voorgoed onbruikbaar laat maken, kan 2000 euro subsidie krijgen.

“Een houtvuurtje kan gezellig zijn, maar de rook brengt schadelijke stoffen in de lucht. Dat is voor niemand gezond”, legt de gemeente uit. Vooral ouderen, kinderen en mensen met luchtwegproblemen kunnen veel last hebben van houtstook in de buurt, zeker op dagen waarop het niet of nauwelijks waait en de rook blijft hangen in de straten.

De gemeente beschouwt houtstook door inwoners als een van de belangrijkste bronnen van luchtvervuiling waar de gemeente zelf invloed op kan uitoefenen. Door het verbranden van hout komen fijnstof en andere schadelijke stoffen in de lucht, zoals koolwaterstoffen en koolmonoxide. Voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal noemt het ook “niet klimaatbewust”. Bij de verbranding van hout komt immers CO2 vrij, het voornaamste broeikasgas dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde. Een groot deel van de warmte gaat ook nog eens verloren, want de warmte “vliegt zo de schoorsteen uit”.

Utrecht subsidieert naast het weghalen van haarden en kachels ook het vervangen ervan door moderne kachels die aan hoge eisen voldoen op het gebied van energiezuinigheid en uitstoot. Wie daarvoor kiest, kan 500 euro van de gemeente krijgen. Mensen met lage inkomens kunnen voor het verwijderen van de haard of het rookkanaal extra subsidie aanvragen. Voor hen kan het bedrag oplopen tot 4000 euro.

De gemeente is ook een voorlichtingscampagne begonnen om inwoners te informeren over de schadelijke gevolgen van houtrook. De oproep is: “Laat het vuur liever wat vaker uit en als je stookt, doe dat dan zo schoon mogelijk”.