Deze week wordt een update uitgevoerd op de oefenomgeving (pre-productieomgeving) van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Er komt een nieuwe versie beschikbaar van de toepasbare regels voor Maatregelen op Maat die horen bij de bruidsschat. Ook worden juridische regels gemuteerd en een nieuwe versie geladen van de toepasbare regels die horen bij de algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s) en de Omgevingsregeling (Or). In de week van 16 januari volgt een update op alle content op de demo-omgeving.

Aanleiding voor de update

Initiatiefnemers zien in de bruidsschat in het Omgevingsloket meer maatregelen dan die horen bij hun werkzaamheden. Dit verschilt van de huidige Activiteitenbesluit Internet Module (AIM). De werkgroep Maatregelen op Maat heeft aanbevelingen gedaan en deze zijn verwerkt naar aanpassingen in de . Ook is de indeling van de demo-omgeving meer gelijkgetrokken met hoe het Omgevingsloket eruitziet bij inwerkingtreding.

Met de nieuwe inwerkingtredingsdatum (naar verwachting 1 juli 2023) is er ruimte ontstaan voor deze update. Hiermee wordt de bruidsschat in de oefenomgeving en demo-omgeving beter bruikbaar voor initiatiefnemers en overheden. Medewerkers van bijvoorbeeld bedrijven, organisaties, gemeenten en waterschappen kunnen zo beter oefenen en zien hoe het Omgevingsloket eruit gaat zien.

Meer informatie

Werkzaamheden op de oefen- en demo-omgeving van het DSO