Vanaf 24 januari 2023 hebben gemeenten een extra vergunningcheck bij de bruidsschat voor de werkzaamheid Graven in bodem of waterbodem. Deze staat op de oefenomgeving (pre-productieomgeving) van het Omgevingsloket. Eerder zijn in januari nieuwe versies geladen van toepasbare regels voor maatregelen bij de bruidsschat. In een overzicht ziet u nu welke maatregelen zijn verbeterd.

Extra check voor kleinschalig graven

Voor gemeenten is een extra vergunningcheck beschikbaar bij de  op de oefenomgeving van het Omgevingsloket. Het gaat om een check voor de activiteit Kleinschalig graven (25 m3 of minder) in bodem met een kwaliteit boven de interventiewaarde bodemkwaliteit. De toepasbare regels voor deze check zijn bij de meeste gemeenten op 24 januari gepubliceerd.

Achtergrond

Het Rijk is in 2022 gestart met vergunningchecks voor rijksregels bij de werkzaamheid Graven in bodem of waterbodem. Om initiatiefnemers in het Omgevingsloket bij deze werkzaamheid een complete check aan te bieden, heeft het Rijk nog een extra check gemaakt bij de bruidsschat voor gemeenten.

Een toelichting bij deze vergunningcheck vindt u op de pagina Update bruidsschat: achtergrond bij nieuwe check graven en overzicht verbeterde maatregelen op de website van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO).

Contact met gemeenten die al een eigen check hebben

24 gemeenten hebben op de oefenomgeving al een eigen vergunningcheck gemaakt voor deze activiteit. Bij deze gemeenten is de extra check nog niet gepubliceerd. Met deze 24 gemeenten nemen we contact op om te bespreken of ze de extra check ook in de oefenomgeving willen.

Overzicht veranderingen voor Maatregelen op maat

In de week van 9 januari is een update van de bruidsschat gedaan. Toen zijn nieuwe versies geladen van toepasbare regels voor Maatregelen op maat. Voor een aantal activiteiten is het toepassingsbereik toegevoegd aan de toepasbare regels. Hiermee kunnen de maatregelen meer op maat worden aangeboden aan initiatiefnemers in het Omgevingsloket.

In dit overzicht ziet u nu voor welke activiteiten de maatregelen zijn verbeterd.

Nieuwe terugleverset voor toepasbare regels bruidsschat beschikbaar

Voor de toepasbare regels bij de bruidsschat zijn nieuwe terugleversets beschikbaar. Hiermee kunt u de toepasbare regels van de bruidsschat downloaden en opnemen in uw eigen regelbeheersysteem.

De nieuwe versie bevat de extra check voor kleinschalig graven en de nieuwe versies van de toepasbare regels voor Maatregelen op maat. U kunt de aangepaste terugleversets downloaden op Gitlab.