Vanaf nu informeren we u via een update maandelijks over de stand van zaken van het werkend stelsel van de Omgevingswet.

Samen aan de slag met het werkend stelsel

Met nog iets minder dan een jaar te gaan tot de inwerkingtredingsdatum van de wet, 1 juli 2022, hebben we samen nog veel werk te verzetten. Daarom blijft het programma Aan de slag met de Omgevingswet ook in de zomermaanden vol op stoom. We willen er namelijk voor zorgen dat bevoegd gezagen genoeg tijd (minimaal 6 maanden) hebben om het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en alle werkprocessen daaromheen in te richten en te beproeven. Daarvoor wordt onder meer hard gewerkt aan het DSO-LV en de ondersteuning van softwareleveranciers. En ook bevoegd gezagen kunnen nu al de nodige stappen zetten richting een werkende keten. Bijvoorbeeld door aan te sluiten op het DSO en te oefenen in werkplaatsen.

Maandelijkse update

De Update Aan de slag met het werkend stelsel Omgevingswet neemt u elke maand mee in de ontwikkeling van het DSO, biedt handvatten en tools om de keten werkend te krijgen in uw eigen organisatie en laat zien wat u de komende periode verder kunt verwachten. Niet alleen rondom het DSO-LV, maar bijvoorbeeld ook over de werkplaatsen, tijdelijke alternatieve maatregelen en de nieuwe versie van de Route 2022.

Meer informatie