Een alliantie van universiteiten die zich bezighouden met klimaatonderzoek heeft wereldleiders opgeroepen met duurzame investeringen hun economieën uit de coronacrisis te trekken. Ze kunnen op klimaatgebied “lering trekken uit hun omgang met de pandemie”. Dat betekent: snel handelen, luisteren naar advies van deskundigen en strategisch investeren, zo schrijven de tientallen universiteiten.

De verklaring verschijnt aan de vooravond van de virtuele G20-top die komend weekend wordt gehouden. Het pamflet is onder meer ondertekend door de TU Delft en andere gerenommeerde instituten, zoals de Universiteit van Oxford, het California Institute of Technology en de Sorbonne in Parijs. Volgens hen is helder wat er moet gebeuren: “De economie moet fossielvrij worden gemaakt om te bouwen aan een klimaatbestendige wereld voor toekomstige generaties.”

Er zijn al tal van technieken die bewezen de uitstoot van broeikasgassen tegengaan én de economie kunnen versterken, aldus de universiteiten. Ze noemen bijvoorbeeld hernieuwbare energie en het energiezuiniger maken van processen.
“We hebben nog steeds tijd om de noodzakelijke overgang naar een koolstofneutrale economie te realiseren”, aldus de instituten, die zich hebben aangesloten bij de zogeheten International Universities Climate Alliance. Investeringen waarbij geen rekening wordt gehouden met klimaatverandering zijn volgens hen in strijd met het klimaatakkoord van Parijs.
De opstellers van de verklaring pleiten voor samenwerking. “De Covid-19-epidemie heeft de internationale gemeenschap eraan herinnerd hoe nauw we met elkaar verbonden zijn. Zonder wereldwijde samenwerking lijden mensen onnodig.”