Het Malieveld in Den Haag staat vaker vol, maar het protest dat voor woensdag staat gepland is zeer uitzonderlijk. Niet activisten of vakbonden, maar ondernemers en brancheorganisaties willen hun onvrede uiten over het overheidsbeleid. Vijf vragen over het protest.

Wie gaan demonstreren?

Aannemers, baggeraars, grondverzetters, transporteurs en anderen. De demonstratie is georganiseerd door actiegroep Grond in Verzet. Tientallen organisaties hebben zich inmiddels aangesloten, van de grote werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland tot brancheorganisaties als Bouwend Nederland, de Aannemersfederatie, de Vereniging van Waterbouwers, Transport en Logistiek Nederland en Aedes, de vereniging van woningcorporaties.

Vanwaar dit protest?

De ondernemers lopen te hoop tegen regelgeving over stikstof en PFAS. Ze stellen dat Nederland “op slot” zit en massale ontslagen dreigen. “De grens is bereikt”, stellen ze in een manifest. “Ja, we moeten onze natuur en volksgezondheid beschermen. Maar nu gebeurt er niks.”

Wat is het probleem met PFAS?

PFAS is een verzamelnaam voor chemische stoffen waarvan de laatste jaren steeds duidelijker is geworden dat ze schadelijk zijn voor gezondheid en milieu. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) heeft onlangs regels ingesteld waar iedereen die grond verplaatst aan moet voldoen. Zo mag het verplaatsen van grond die is verontreinigd met PFAS niet leiden tot een toename van de vervuiling op de plek waar die grond naartoe moet. Op bepaalde plekken, zoals in diepe plassen, mag helemaal geen grond meer worden gestort die meetbaar is vervuild met PFAS. Een van de problemen is dat PFAS vrijwel overal in lage concentraties in de bodem zitten.

Wat is het probleem met stikstof?

De stikstofcrisis speelt sinds de Raad van State in mei van dit jaar bepaalde dat de manier waarop de overheid de uitstoot van stikstof reguleerde, in strijd was met Europese natuurwetgeving. Bij gebrek aan geldige regels viel na de uitspraak de vergunningverlening voor vrijwel alle activiteiten waarbij stikstofuitstoot een rol speelt stil: van de uitbreiding van veehouderijen tot en met de aanleg van wegen en de bouw van nieuwe woningen.

Wat eisen de demonstranten?

Ze willen dat het kabinet een drempelwaarde opstelt voor stikstof. Wie daaronder blijft, hoeft dan geen vergunning aan te vragen. Voor PFAS vragen de ondernemers om een “werkbaar handelingskader” met “praktische normen”. Want het tijdelijke systeem werkt niet, zeggen ze.