Voordat de Omgevingswet in werking treedt, moeten gemeenten en omgevingsdiensten zijn voorbereid op de uitvoering van de bodemtaken. Dit is een van de minimale acties van de. Deze taak neemt de gemeente over van de provincie. Met het uitvoeren van deze bodemtaken zijn extra kosten gemoeid.

De VNG zet zich in voor budget voor deze nieuwe gemeentelijk taak. Daar is met de ministeries IenW en BZK nog geen afspraak over gemaakt. Het is daarmee onzeker of er extra budget voor de bodemtaak komt. De VNG informeert gemeenten hierover zodra er meer nieuws is.

Overigens hebben gemeenten onder de Omgevingswet voldoende beleidsruimte om keuzes te maken in de mate waarin zij de nieuwe bodemtaak uitvoeren.