Uit een brief aan de Tweede Kamer van staatssecretarissen Van Dam (Economische Zaken) en Dijksma (Infrastructuur en Milieu) blijkt dat deze maatregelen noodzakelijk zijn, door de effecten van fijnstof op de gezondheid van omwonenden.   

Longontstekingen

Uit verschillende onderzoeken, waaronder het vorig jaar verschenen onderzoek ‘Veehouderij en Gezondheid Omwonenden’ (VGO-onderzoek) blijkt dat de uitstoot van fijnstof door pluimveebedrijven omwonenden

  • gevoeliger maakt voor infecties
  • vaker longontstekeningen veroorzaakt
  • en omwonenden vaker met een verminderde longfunctie hebben

Verbeteren luchtkwaliteit

Naar aanleiding van de rapporten heeft het kabinet samen met de pluimveesector aan maatregelen opgesteld om de luchtkwaliteit rond stallen te verbeteren. De pluimveesector heeft zich in februari hieruit teruggetrokken. Het kabinet zet nu zelf de uitwerking van de maatregelen in werking, gelet op het belang van de volksgezondheid. De besluitvorming over wettelijke maatregelen zal worden overgelaten aan het nieuwe kabinet.  

Maatregelen

Naast de reductie-eis voor de komende tien jaar komt het kabinet ook met maatregelen om de uitstoot van fijnstof door pluimveehouderijen op de korte termijn aan te pakken.

  • de komende vier jaar wordt er 1,6 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het ontwikkelen van nieuwe innovatieve oplossingen die de uitstoot van fijnstof direct bij de bron, in de stal, verminderen
  • de knelpunten om nieuwe reductietechnieken sneller erkend te krijgen worden weggenomen door het aanpassen van de erkenningsprocedure.
  • Er wordt een handreiking opgesteld voor provincies en gemeenten die ze kunnen gebruiken bij de beoordeling van aanvragen van bedrijven die willen uitbreiden en voor nieuwe bedrijven die zich willen vestigen. 

Aanvullend onderzoek

Naar aanleiding van het VGO-onderzoek  heeft het kabinet opdracht gegeven voor aanvullend onderzoek over de relatie tussen veehouderij en gezondheid van omwonenden. Dit onderzoek zal in de zomer zijn afgerond.Daarnaast zal de Gezondheidsraad voor het einde van dit jaar nader advies uitbrengen.