Op 27 oktober 2021 is een uitgebreidere versie van de toepasbare regels voor de algemene set indieningsvereisten beschikbaar gesteld op de oefenomgeving van de landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet, het DSO-LV.

Algemene set indieningsvereisten

Initiatiefnemers, of gemachtigden, moeten  vragen beantwoorden als ze bijvoorbeeld een aanvraag of melding indienen in het Omgevingsloket. De algemene set indieningsvereisten, ook wel algemene set, is bedoeld om informatie op te vragen die bij elke aanvraag, melding of informatieplicht nodig is. Dit zijn vragen over contactgegevens, het project en participatie. Overheden hoeven deze vragen niet zelf te maken: dit doet het Rijk in afstemming met een interbestuurlijke werkgroep.

Nieuwe functies

In de meer uitgebreide versie kunnen initiatiefnemers onder meer een gemachtigde toevoegen.

Toekomstige functies

Deze uitgebreide versie is een belangrijke tussenstap naar de definitieve versie van de algemene set. Deze definitieve algemene set is nog iets uitgebreider en er worden meer velden automatisch gevuld. Dit ontbreekt nu nog omdat het onvoldoende getest kon worden. Naar verwachting wordt dit uiterlijk rond het einde van dit jaar opgelost. Hierbij gaat het gaat om de volgende zaken:

  • U kunt nog niet oefenen als gemachtigde die een niet-natuurlijk persoon met vestiging is. U kunt wel oefenen als initiatiefnemer, of als gemachtigde die een particulier is, of als gemachtigde die een niet-natuurlijk persoon zonder vestiging is.
  • Een aantal velden wordt nog niet automatisch voor u gevuld, terwijl deze gegevens wel in het Handelsregister staan. Dit zijn: ‘handelsnaam’ en ‘is het postadres anders dan het vestigingsadres’. U moet deze velden dus handmatig invullen.
  • Het veld ‘statutaire naam’ is voorlopig uit de algemene set gehaald.

Impact op oefenen met DSO

Het klaarzetten van de uitgebreide versie van de algemene set heeft zeer beperkt impact op het oefenen met het DSO-LV op de oefenomgeving. Heeft u tijdens het oefenen al een formulier ingevuld in het Omgevingsloket, maar dat nog niet ingediend in de periode tot en met 26 oktober? Dan krijgt u vanaf 27 oktober bij het openen van het project de volgende melding:

Er zijn vragen veranderd. Controleer de antwoorden en bijlagen voordat u een verzoek indient. Ga naar stap 1 ‘Project’.

Een aantal vragen van de algemene set moet dan opnieuw worden beantwoord. Daarna kunt u gewoon verder gaan met het indienen.

Update 28 oktober

Het antwoordveld ‘postbus’ in de algemene set geeft problemen bij het ophalen van verzoeken, zoals vergunningaanvragen, meldingen en aanvullingen. Het verzoek is daardoor niet zichtbaar in uw zaak- of vergunningensysteem.

Dit komt omdat het veld in de Standaard aanvragen en meldingen (STAM) ‘postbusnummer’ heet. Daarom is dit antwoordveld op 28 oktober aangepast naar ‘postbusnummer’. Direct na de aanpassing op 28 oktober is het probleem opgelost. U kunt dan weer verzoeken ophalen met het veld ‘postbusnummer’. Eerder ingediende verzoeken met het veld ‘postbus’ kunt u na de aanpassing niet ophalen.

Meer informatie