Consumenten hebben vorig jaar weer meer geld uitgegeven aan duurzamer geproduceerd voedsel. Onderzoeksinstituut Wageningen Econonomic Research becijfert dat Nederlanders in 2019 7,7 miljard euro hebben uitgegeven aan eten dat de term ‘duurzaam’ verdient. Dat is 18 procent meer dan in het jaar daarvoor.

In de zogeheten Monitor Duurzaam Voedsel geldt eten als duurzaam als het over een onafhankelijk keurmerk beschikt en bij de productie en verwerking “meer rekening is gehouden met milieu, dierenwelzijn en/ of sociale aspecten dan wettelijk verplicht is”.
Nederlanders gaven vorig jaar in totaal 56 miljard euro uit aan voedsel, aldus de samenstellers van de monitor. Duurzamer geproduceerd eten heeft daarmee inmiddels een marktaandeel van 13,75 procent. Dat is een minderheid, maar de onderzoekers zien wel een toename in bijna alle productgroepen. De stijging was het sterkst in de categorieën zuivel (plus 81 procent) en eieren (plus 58 procent). De hoogste bedragen geven consumenten uit aan duurzamer geproduceerd vlees, vleeswaren, koffie, thee, houdbare producten en samengestelde maaltijden met een keurmerk.

Producten met het keurmerk Beter Leven, een initiatief van de Dierenbescherming, werden in 2019 het meest verkocht. In totaal ging voor zo’n 2,8 miljard euro aan Beter Leven-producten langs de kassa. Grootste groeier onder de keurmerken was On The Way To PlanetProof. Dat werd uitgebreid naar allerlei verse producten, van aardappelen en groente tot zuivel en dranken. Andere keurmerken die in de monitor worden meegenomen zijn ASC, Biologisch, Fair Trade/Max Havelaar, MSC, Rainforest Alliance, UTZ Certified, Label Rouge en Vrije Uitloop. Die noteerden groeicijfers tussen de 5 en 14 procent.

De monitor wordt gemaakt in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).