De transportsector krijgt dit jaar waarschijnlijk te maken krijgen met een duidelijke groeivertraging. Volgens berekeningen van economen van ABN AMRO zal de groei afvlakken naar 0,5 procent van 1,5 procent vorig jaar. Naast de algehele economische groeivertraging, steken strengere milieuregels rond stikstof en PFAS volgens de bank “een spaak in het wiel” van de sector.

Volgens ABN AMRO zal de economische groei dit jaar uitkomen op 0,9 procent, tegen 1,7 procent een jaar eerder. De groeivertraging heeft effect op de import en export en op de groei van verschillende sectoren als bouw, landbouw en industrie. Dat zijn dan weer branches die voor transport en logistieke bedrijven zeer belangrijk zijn.

De groeivertraging was de laatste maanden al merkbaar. Onder meer in de Rotterdamse haven werd het al aanzienlijk rustiger. Verder zette de luchtvrachtsector vorig jaar volgens de bank een “duizelingwekkende daling” in, mede door capaciteitsproblemen op Schiphol.

De problemen in de bouw, waar door strengere milieuregels onder meer minder bouwvergunningen worden afgegeven, zullen pas dit jaar de transportsector dwarszitten. De bouw heeft doorgaans later last van economische tegenwind, mede door de lange doorlooptijd van bouwprojecten. De bouwsector hield de transportsector afgelopen jaar mede op de been. Voor dit jaar zijn die verwachtingen voor transporteurs “aanzienlijk minder goed”, omdat ABN AMRO in de bouw rekening houdt met krimp.

Verder is er steeds meer vraag naar duurzaam uitgevoerd transport. Daarmee staan veel bedrijven volgens de bank voor een opgave, met name bij transporteurs die zich via de weg en het water bewegen. De inzet van duurzame transportmiddelen is met name in stedelijke gebieden gewenst. De sector heeft zich tot doel gesteld het goederenvervoer in de steden in 2025 geheel zonder uitstoot uit te voeren.

Verder blijft de brexit volgens ABN AMRO een factor van belang. Hoewel een harde brexit is afgewend, kan in 2020 politieke onrust rond de uittreding van het Verenigd Koninkrijk opnieuw de kop op steken. De precieze voorwaarden voor internationale handel zijn belangrijk voor de transportsector. De uitkomsten van het handelsoverleg na de brexit op 31 januari is nog ongewis.