De regels voor vergunningvrij afwijken van het bestemmingsplan staan nu in bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht (Bor). Deze worden straks vertaald naar regels in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) en regels in de bruidsschat omgevingsplan. De omzetting van die regels vindt u in nieuwe transponeringstabellen.

Er zijn tabellen voor de aangewezen bouwwerken in de artikelen 2 en 3 van bijlage II, Bor. Ook zijn er tabellen gemaakt voor de uitzonderingsbepalingen uit de artikelen 4a, 5 en 7, van bijlage II Bor.

Van Besluit omgevingsrecht naar Omgevingswet

In bijlage II bij het Bor staan gevallen voor bouw- en gebruiksactiviteiten die mogen plaatsvinden zonder omgevingsvergunning. Ook als ze in strijd zijn met regels van het bestemmingsplan of andere ruimtelijke instrumenten.

Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet krijgen deze regels een andere plaats. Een deel van de regels staat in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Andere regels komen via de bruidsschat in het tijdelijk deel van het omgevingsplan.

Meer weten

Bekijk de transponeringstabellen op de pagina over Vergunningvrij planologisch gebruik.