Bijna alle gemeenten hebben hun transitievisie warmte klaar, zoals afgesproken in het Klimaatakkoord. Bij elkaar tellen deze visies ruimschoots op tot het doel van 1,5 miljoen verduurzaamde woningen.

Gemeenten hadden toegezegd met visies te komen om 1,5 miljoen woningen te verduurzamen. Uit hun visies blijkt dat gemeenten 660.000 woningen willen isoleren en 820.000 woningen willen isoleren en aardgasvrij maken. Daarnaast staat hierin de ambitie om 36.000 andere gebouwen te isoleren en 24.000 andere gebouwen te isoleren en aardgasvrij te maken. In totaal komt het opgeteld tot ruim 1,5 miljoen woningen en overige gebouwen.

Omzetten naar uitvoeringsplannen

Gemeenten hebben hard gewerkt aan hun warmtevisies die inzicht geven wanneer ze welke wijken van het aardgas willen halen en welk duurzaam alternatief voor aardgas in aanmerking komt. De volgende stap is om de transitievisies warmte om te zetten naar concrete uitvoeringsplannen.

Gemeenten willen doorpakken met de uitvoering van die plannen, want de urgentie is nu groter dan ooit. Het is logisch om snel en op zo veel mogelijk plekken van het gas af te gaan. En het is essentieel om het resterende gasgebruik zo snel en zo veel mogelijk omlaag brengen. Maar niet alle randvoorwaarden die de gemeenten hebben gesteld bij het Klimaatakkoord zijn al ingevuld.

Onzekerheid over financiële compensatie

Gemeenten kunnen hun plannen niet gaan uitvoeren zonder zekerheid over de financiële compensaties voor inwoners, gebouweigenaren en voor gemeenten zelf. Gemeenten schrijven nu aan hun coalitieakkoorden voor de komende 4 jaar en hebben daarbij duidelijkheid nodig over de toegezegde middelen, zodat ze weten wat ze wel en niet kunnen en hun inwoners weten waar ze aan toe zijn.

Tekort aan menskracht

Een ander aandachtspunt is het tekort aan menskracht. Het aardgasvrij maken van alle wijken heeft heel wat handjes nodig. Bij alle sectoren die hierbij zijn betrokken, zowel gemeenten als netbeheerders, warmte-, bouw- en installatiebedrijven enzovoort, moet de capaciteit snel worden verhoogd. Die capaciteit is niet zomaar op orde en daarom moeten nu slimme manieren worden bedacht om zo snel mogelijk met beperkte menskracht toch grote stappen te kunnen zetten.