Topambtenaren van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (vroeger Infrastructuur en Milieu) hebben stukken verduisterd die ongunstig uitpakten voor de opening van Lelystad Airport. Ook hebben zij opzettelijk verkeerde gegevens gebruikt, anderen beïnvloed om verklaringen aan te passen en hun gezag misbruikt. Dat zeggen de twintig Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL), die bij het functioneel parket van het Openbaar Ministerie aangifte hebben gedaan tegen vier topambtenaren, vier onderzoeksbureaus en de leiding van Luchthaven Lelystad.

De aangifte richt zich in het bijzonder op de stikstofberekeningen die voor Lelystad Airport zijn gebruikt. Daaruit zou blijken dat de toekomstige luchthaven voor vakantievliegverkeer zo weinig stikstof uitstoot, dat er geen natuurvergunning nodig is. Een natuurvergunning zou onder de huidige stikstofmaatregelen een belangrijk probleem voor de opening van Lelystad Airport kunnen zijn.

Deskundigen van SATL bewezen eerder al dat die berekeningen nooit konden kloppen en dat allerlei stikstofbronnen niet meegeteld waren. De actievoerders kregen gelijk van onder meer het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Eerder ontdekten de actievoerders ook al zulke grote fouten dat er een nieuw milieurapport moest worden gemaakt.

Minister Cora van Nieuwenhuizen verklaarde de stikstoffout in de Tweede Kamer door te stellen dat er een verkeerd computerprogramma was gebruikt, maar dat klopt niet, menen de deskundigen na doorspitten van het dossier. Volgens de actievoerders lieten ambtenaren eerder ook al nieuwe rapporten maken door adviesbureaus op basis van herzieningen die in werkelijkheid niet bestaan. De Tweede Kamer is meermalen bewust verkeerd geïnformeerd, zeggen zij, terwijl vragen worden ontweken.

SATL heeft alle betrokkenen waartegen nu aangifte is gedaan vooraf om een reactie gevraagd op de ontdekkingen, maar geen commentaar gekregen. “De overheid dient betrouwbaar en integer te zijn. Wat hier is gebeurd, is schandalig. Daarom zijn we naar de rechter gestapt”, aldus SATL. Het OM gaat onderzoeken of er reden is voor een strafzaak.