Op de website van het Informatiepunt Leefomgeving staat een redelijk compleet overzicht van de nieuwe regelgeving voor het toepassen en hergebruik van bouwstoffen, grond en baggerspecie onder de Omgevingswet. Naast de uitleg over de milieubelastende activiteiten uit het Besluit activiteiten leefomgeving, is nu ook informatie te vinden over de regels die ‘achterblijven’ in het Besluit bodemkwaliteit.

Van Bbk naar Bal én Bbk

Sinds 2008 zijn de regels voor kwalibo en het toepassen van bouwstoffen, grond en baggerspecie onderdeel van het Besluit bodemkwaliteit en de onderliggende regeling. Onder de Omgevingswet zijn deze regels gesplitst in regels die in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) staan en regels die in het (gewijzigde) Besluit bodemkwaliteit (Bbk) blijven.