De toepasbare regels (vragen) voor de Maatregelen op maat bij het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) worden op 25 oktober geladen op de oefenomgeving van de landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet, het DSO-LV.

Maatregelen op maat

In het onderdeel Maatregelen op maat van het Omgevingsloket kunnen initiatiefnemers zien wat ze moeten doen om zich aan regels te houden die horen bij hun werkzaamheden. Zij krijgen een handig overzicht van welke maatregelen ze moeten nemen, hoe vaak en in welke volgorde. Ook is het overzicht te printen, zodat initiatiefnemers het overzicht kunnen gebruiken als checklist. Maatregelen op maat is de opvolger van de huidige maatregelenservice in de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM).

Wat is er nieuw?

De toepasbare regels voor Maatregelen op maat die horen bij de bruidsschat zijn al geladen op de oefenomgeving. Met de toevoeging van de Maatregelen op maat uit het Besluit activiteiten leefomgeving is de inhoud van deze functionaliteit nu nagenoeg compleet. De toepasbare regels die nu worden geladen zijn conceptversies: deze liggen nog ter goedkeuring voor bij de beleidsdepartementen die verantwoordelijk zijn voor de inhoud van het Bal. Het kan zijn dat hier nog wijzigingen uit voortkomen.

Wat komt er nog?

Toekomstige wijzigingen van het Bal kunnen leiden tot wijzigingen in deze content. Bovendien moeten de bevindingen van de beleidsdepartementen over deze toepasbare regels nog worden verwerkt. Ook bevindingen van gebruikers van de oefenomgeving kunnen hierbij worden meegenomen.