De tekorten die de afgelopen twee jaar ontstonden in het grondwater zijn, althans in Limburg, nagenoeg aangevuld. Dat komt ook omdat boeren erg veel gedaan hebben om water zo lang mogelijk vast te houden. Dat stelt de Limburgse Land- en Tuinbouwbond LLTB zaterdag in een verklaring. De huidige droogte en het huidige neerslagtekort zeggen volgens de LLTB niet veel. We hebben immers “een kletsnatte winter achter de rug”.
“Boeren, tuinders en Waterschap Limburg hebben in die natte winter in elk geval zoveel water vastgehouden dat de tekorten in het grondwater, die de afgelopen twee jaar zijn ontstaan, nagenoeg zijn aangevuld”, aldus de LLTB.
“Jaarlijks valt er ruim 1,1 miljard kubieke meter water op onze akkers. Verreweg het grootste deel hiervan infiltreert naar het grondwater. We pompen maar een paar procent hiervan op en dan ook nog om planten te laten groeien en mens en dier te voorzien van eten.”
De lage grondwaterstand kan de boeren volgens de LLTB niet verweten worden. Het is vooral het gevolg van de verstedelijking. Een regio als Zuid-Limburg is volgens de boerenorganisatie in ruim 50 jaar verstedelijkt van 7 tot bijna 30 procent. “Stedelijk gebied infiltreert maar een klein percentage van het regenwater, de rest ligt een dag later in de Noordzee. Hiervan hebben vooral landbouw en natuur veel last. Elke hectare bebouwd oppervlak draagt bij aan een daling van onze grondwaterstand”, aldus LLTB-bestuurslid Peter van Dijck.
Volgens Van Dijck moet ook de industrie haar verantwoordelijkheid nemen. “Industrieel opgepompt water voor processen en koeling zomaar de Maas in laten stromen, is niet meer van deze tijd. Dat water moet worden teruggebracht in het landschap.”