Rapportage gevaarlijke stoffen

Donderdag 15 juni 2017 heeft staatssecreatris Dijksma (ministerie Infrastructuur en Milieu) de rapportage “toetsing realisatiecijfers vervoer gevaarlijke stoffen over het spoor aan de risicoplafonds Basisnet” aan de Tweede Kamer gezonden. De rapportage bevat de resultaten van de toetsing van de realisatiecijfers vervoer gevaarlijke stoffen over het spoor aan de risicoplafonds Basisnet. 

Giftreinen

Wel is het aantal ‘giftreinen’ dat rijdt via het zuiden (Brabantroute) en het oosten (Bentheimroute) in het laatste kwartaal van vorig jaar en het eerste kwartaal van dit jaar gedaald. Hier concentreren zich de problemen. Dijksma nam vorig najaar maatregelen om het aantal treinen met gevaarlijke stoffen hier te verminderen.

Nog één kans

Maar dit levert nog niet het gewenste resultaat op. Dijksma geeft vervoerder en verladers daarom nog een kans om met spoorbeheerder ProRail de zaken te veranderen. Lukt dit het komende half jaar niet, dan gaat de bewindsvrouw vervoerders dwingen een bepaalde spoorroute te nemen.

Financieel aantrekkelijk

Zonder ingrijpende maatregelen gaan de overschrijdingen door, aldus de  staatssecretaris. De staatssecretaris wil de vervoerders stimuleren om zoveel mogelijk de Betuweroute naar Duitsland te nemen. Ze gaat dit financieel zo aantrekkelijk mogelijk maken. Ze benadrukt dat de veiligheid overal is gewaarborgd. In het zuiden en oosten bestaat veel weerstand tegen de ‘giftreinen’.

Derde spoor

Er kan meer via de Betuweroute gereden worden omdat er de komende jaren aan de Duitse aansluiting (het zogenoemde Derde Spoor) veel minder gewerkt zal worden dan verwacht. Daardoor is de Betuweroute bijvoorbeeld dit jaar al twee derde meer beschikbaar dan vorig jaar. Uit onderzoek blijkt verder dat de grens voor spoorvervoer van gevaarlijke stoffen op sommige trajecten erg laag is gesteld. Dijksma gaat in overleg met de regio’s kijken of deze plafonds hier aangepast kunnen worden.