Omwonenden van Tata Steel hebben een rechtszaak gewonnen tegen een vergunning voor een nieuwe installatie van het bedrijf. De rechtbank in Haarlem stelt vast dat de nieuw te plaatsen oven leidt tot een hogere productie en meer uitstoot van lood en nikkel. De rechters zijn het met de dorpsraad van Wijk aan Zee eens dat de provincie Noord-Holland had moeten onderzoeken welke gevolgen die extra uitstoot zal hebben voor de omgeving. Omdat dat niet is gebeurd, heeft de rechtbank de vergunning voor de oven vernietigd.

Wijk aan Zee ligt letterlijk onder de rook van Tata Steel. De dorpsraad vreest dat plaatsing van de nieuwe oven leidt tot een slechtere luchtkwaliteit in de omgeving en daarmee nadelig zal uitpakken voor de volksgezondheid.

Uit eerdere onderzoeken, onder meer van het RIVM, is bekend dat mensen die in de omgeving van de staalfabriek wonen bovengemiddeld worden blootgesteld aan schadelijke stoffen. De GGD signaleerde in een ander rapport dat inwoners van Beverwijk ruim een kwart vaker longkanker krijgen dan gemiddeld in Nederland. Over de oorzaken deed de gezondheidsdienst geen harde uitspraken, maar luchtvervuiling werd wel als een van de factoren genoemd.

Een stof als lood kan zeer schadelijk zijn. Jonge kinderen kunnen hersenschade oplopen als ze er teveel aan worden blootgesteld. Lood in het lichaam verhoogt ook de kans op nierziekten en een te hoge bloeddruk.

De oven waar de procedure om draaide is onderdeel van een installatie waar dikke plakken staal worden gewalst tot dun staal. Tata wil de capaciteit daarvan met 10 procent verhogen, van 5 miljoen tot naar 5,5 miljoen ton staal. Met de nieuwe oven wil het bedrijf ook energie besparen.

Het provinciebestuur verleende de vergunning, maar heeft volgens de rechtbank onzorgvuldig gehandeld. Naast de stijgende uitstoot van lood en nikkel zijn er onduidelijkheden over de uitstoot van zwaveldioxide. De provincie heeft weliswaar “voldoende duidelijk gemaakt” dat de totale uitstoot van die schadelijke stof niet stijgt. Het is echter de vraag in hoeverre de verspreiding van zwaveldioxide verandert met de nieuwe oven. Ten onrechte is niet onderzocht of lokaal de maximaal toegestane concentratie kan worden overschreden.

Noord-Holland moet nader onderzoek instellen en dan opnieuw een besluit nemen over de vergunningaanvraag van Tata.