Tata Steel gaat zijn vergroeningsplannen voor het hoogovencomplex in IJmuiden sneller in de praktijk brengen en wil al voor 2030 een installatie in bedrijf hebben die werkt op waterstof. Dat volgt uit nieuwe afspraken die het staalconcern heeft gemaakt met de Nederlandse overheid.

In een intentieverklaring spreekt het bedrijf de ambitie uit om al in 2045 volledig klimaatneutraal te zijn. Volgens een woordvoerster was het eerder nog de bedoeling om in 2050 zover te zijn. Ook is Tata Steel van plan om in 2030 al 5 megaton minder CO2 uit te stoten.

De onderneming gaat verder onderzoeken hoe het de nadelige gevolgen voor het milieu en de gezondheid van omwonenden al voor 2030 kan beperken. Onder meer wordt onderzocht of de zeer vervuilende Kooksfabriek 2 al eerder dicht kan.

Tata Steel kondigde in september al aan in Nederland bij zijn staalproductie over te stappen op aardgas en uiteindelijk op waterstof. Daarmee kan net zo goed staal gemaakt worden als met kolen, maar het zorgt wel voor minder uitstoot van CO2 en fijnstof.

“We willen dat Tata Steel sneller schoner wordt”, stelt minister Micky Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat in een door het bedrijf uitgestuurde verklaring. “Met deze intentieverklaring leggen het bedrijf en de overheid de ambities vast. Dit werken we nu verder uit in de maatwerkafspraken met het bedrijf.”

Vakbondsbestuurder Cihan Lacin van FNV spreekt in een reactie van een “belangrijke versnelling”. Die heeft volgens hem ook positieve gevolgen voor de medewerkers die werken in de huidige fabrieken, omdat zij dan elders binnen het bedrijf aan de slag kunnen als hun huidige werkzaamheden stoppen.

Ook directeur Donald Pols van Milieudefensie reageert positief. “Het is mooi dat Tata wil versnellen. Dat is hoognodig”, stelt hij. “Uiteraard rekenen wij op zorgvuldigheid bij het verlenen van vergunningen en een forse eigen investering van Tata.”

Over de impact op het milieu van Tata Steel is al langer veel te doen. Vorige maand bleek uit onderzoek van het RIVM dat omwonenden van de staalfabriek vaker medicatie nodig hebben voor hart- en vaatziekten, diabetes en hoge bloeddruk. Advocaat Bénédicte Ficq, die omwonenden vertegenwoordigt, sprak toen over “criminele luchtverontreiniging”. Uit eerdere onderzoeken bleek al dat mensen in de buurt van Tata Steel vaker ziektes zoals kanker krijgen dan andere Nederlanders. Inmiddels doet het Openbaar Ministerie onderzoek of Tata Steel opzettelijk de wet overtreedt door gevaarlijke stoffen uit te stoten.