De VNG, Aedes en het ministerie van BZK hebben een taskforce opgericht om gemeenten en woningcorporaties te ondersteunen bij het versneld bouwen van 150.000 sociale huurwoningen. Daar is haast bij, want de eerste woningen moeten al voor 1 april 2023 gerealiseerd zijn.

De partijen hebben in september 2020 afgesproken dat woningcorporaties hiervoor een korting op de verhuurderheffing nieuwbouw krijgen. Op dit moment zijn er te weinig sociale huurwoningen in Nederland. De wachtlijsten zijn lang en de nieuwbouw komt traag op gang. De gezamenlijke Taskforce Nieuwbouw Woningcorporaties is bedoeld om de bouw aan te jagen en te bewaken.

Uit de gesprekken die de taskforce voert met corporaties en gemeenten, blijkt dat niet in elke gemeente duidelijk is of er op basis van de vrijstelling op de verhuurderheffing gebouwd gaat worden. Terwijl de inzet van de gemeente natuurlijk onmisbaar is om te zorgen dat tijdig alle RO-procedures doorlopen zijn.

Meer informatie