TAM-IMRO voor gemeenten

Omgevingsrecht

TAM-IMRO is een van de tijdelijke alternatieve maatregelen voor organisaties die bij de voorbereiding en inwerkingtreding van de Omgevingswet nog geen gebruik kunnen maken van lokale of landelijke onderdelen van het DSO. In augustus en begin september beproeft de VNG samen met een aantal gemeenten deze TAM.

Ook is een webpagina en een serie vragen en antwoorden over het gebruik van TAM-IMRO gepubliceerd.

Over TAM-IMRO

TAM-IMRO is bedoeld voor gemeenten die nog geen gebruik kunnen maken van het planvormingsdeel van het DSO. Bijvoorbeeld doordat de plansoftware nog niet alle daarvoor benodigde functies biedt. Het kan ook zijn dat de gemeente te weinig tijd rest om het planproces goed te beproeven. Of dat er nog onvolkomenheden zijn in de landelijke voorziening. Met TAM-IMRO kunnen gemeenten toch hun omgevingsplannen wijzigen. Kort gezegd houdt TAM-IMRO in dat de huidige techniek voor planvorming tijdelijk kan worden gebruikt onder de Omgevingswet.

Meer informatie