Gemeenten kunnen gebruikmaken van de Bijsluiter TAM-IMRO omgevingsplan van de VNG voor het wijzigen van hun omgevingsplan met TAM-IMRO. Deze bijsluiter is stap voor stap geactualiseerd en uitgebreid met nieuwe ondersteunende producten.

De update is gebaseerd op feedback van gebruikers, voorbeelden uit de praktijk en voortschrijdend inzicht. Het gaat onder meer om:

  • Actualisatie van de toelichtingen bij de juridische kernvereisten (de tekst van de voorbeeldbepalingen is nagenoeg ongewijzigd)
  • Actualisatie van de algemene vertrekpunten voor het omgevingsplan. Deze zijn altijd relevant, ongeacht of u werkt met STOP of met IMRO. Maar juist bij gebruik van de oude technische standaard kunnen deze nieuwe juridische kaders makkelijk aan uw aandacht ontsnappen.
  • Een infographic over de relatie tussen TAM-IMRO omgevingsplannen en het integrale omgevingsplan in STOP
  • Een pilot TAM-omgevingsplan, met regels en motivering
  • Een technisch stappenplan voor het opstellen van een TAM-IMRO omgevingsplan
  • Een update van de transponeertabel voor het opstellen van regels

Updates vindt u ook altijd op de introductiepagina van de bijsluiter.