Hoe nemen we afscheid van de huidige, onhoudbare, lineaire economie en hoe zorgen we ervoor dat deze op alle vlakken circulair wordt ingericht? Op die fundamentele vragen wijst de VNG de Kamercommissie IenW, in de aanloop naar een debat over circulaire economie waar vooral afvalvraagstukken op de agenda staan.

Van lineair naar circulair

Om daadwerkelijk een circulaire economie te kunnen realiseren is een systeemverandering vereist, waarvan iedereen onderdeel is en die in gezamenlijkheid wordt opgepakt. In de paper Krachtig groen herstel van Nederland doet de VNG met IPO en UvW voorstellen om regiodoelen voor circulaire economie op te stellen, grondstoffenstromen te analyseren, praktische belemmeringen weg te nemen en gezamenlijke inkoopkracht aan te wenden om innovaties aan te jagen.

Van afval naar grondstof

Gemeenten hebben de afgelopen jaren enorme stappen gezet om de hoeveelheid restafval te verminderen en afvalscheiding naar een hoger plan te tillen. Zij constateren echter steeds meer dat een substantieel deel van het ingezamelde afval ongeschikt is voor hergebruik of recycling, doordat er aan de ‘voorkant’ van de keten niet goed is nagedacht wat er na het gebruik mee moet gebeuren. Daarom moeten producenten gestimuleerd worden om al bij het ontwerp rekening te houden met hergebruik. De VNG vraagt de Kamercommissie om hierop aan te dringen bij de staatsecretaris.