In natuurgebieden en randen van dorpen en steden wordt regelmatig afval gedumpt dat overblijft bij de productie van synthetische drugs. Het opruimen van drugsafval kan veel geld kosten. Gedupeerden kunnen tot en met 2024 via de provinciale subsidieregeling ‘opruiming-drugsafval’ gemaakte kosten (deels) vergoed krijgen.

Gedumpt drugsafval kan een groot gevaar opleveren voor mens en milieu. Het is belangrijk dat dit zo snel en adequaat mogelijk wordt opgeruimd door de verantwoordelijke instanties om mogelijke schade te beperken. Omdat de veroorzaker van de dumping vaak niet bekend is, kunnen gemaakte kosten door grondeigenaren of gemeenten niet worden verhaald.

Provinciale subsidieregeling

Om gedupeerde grondeigenaren en gemeenten niet te laten opdraaien voor de gemaakte kosten, is de provinciale subsidieregeling in het leven geroepen. Particuliere grondeigenaren kunnen via de provinciale regeling 100% van de kosten voor het opruimen van drugsafvaldumpingen vergoed krijgen en overheden 50% van de kosten, beiden tot een maximum van 25.000 euro.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft voor de periode 2019 tot en met 2024 structureel 1 miljoen euro per jaar beschikbaar gesteld om de gevolgen van drugsafvaldumpingen op te vangen. Deze subsidieregeling wordt voor alle provincies uitgevoerd door BIJ12.