Met de Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp stelt het Stimuleringsfonds in 2021 € 4 miljoen beschikbaar aan onder meer gemeenten, om ontwerpers in te schakelen bij het verkennen en versterken van hun beleid. De regeling heeft een looptijd van 1 jaar en sluit inhoudelijk aan bij de opgaven uit de NOVI.

Het fonds verstrekt in totaal circa 200 innovatievouchers, variërend van € 10.000 tot € 30.000. Daarmee kunnen decentrale overheden en semipublieke organisaties aan ruimtelijke ontwerpers en onderzoekers een opdracht verstrekken voor een ontwerpend onderzoek naar de lokale consequenties van de 4 grote NOVI-opgaven. Voor iedere opgave zijn er 2 periodes om een aanvraag in te dienen:

  • vitale steden en dorpen – 1e ronde: april-juni 2021
  • duurzame economie en ruimte – 1e ronde: mei-juli 2021
  • ruimte voor klimaat en energie – 1e ronde: juni-augustus 2021
  • toekomstbestendig landelijk gebied – 1e ronde: juli-september 2021

In het najaar van 2021 worden alle oproepen nog eens herhaald.

De regeling maakt onderdeel uit van het tweede steunpakket voor de culturele en creatieve sector. De lessen uit de projecten worden na afloop gebundeld in een publicatie.